TERVEZŐIRODA

MIT TERVEZÜNK?

Tervezőirodánk tájépítészeti tervezéssel foglalkozik, mely magába foglalja magánkertek, lakóterületek szabad tereinek tervezését, de intézménykertek, közterek, közparkok kialakítását is. Cégünk tevékenységéből adódóan jelentős tapasztalatunk van játszótér és szabadtéri fitneszpark tervezésében, igény esetén egyedi játszóeszközök fejlesztésében is részt veszünk. A tervezés során nagy hangsúlyt fektetünk a megrendelői elképzelések, közösségi igények és helyi adottságok minél szélesebb körű figyelembe vételére, szem előtt tartva a hosszú távú fenntarthatóság elveit is.

KOMPLEX TERVEZÉSI FELADATOK

Generál tervezőként komplex tervezési feladatok teljeskörű lebonyolítását vállaljuk. Megrendelőink számára biztosítjuk a felmerülő szakági tervezői feladatok összehangolt, pontos és precíz, határidőben történő megvalósítását. A tájépítész szakági tervezési feladatok ellátása mellett a társszakmákkal (építész, úttervező, közmű tervező, statikus, stb.) szorosan együttműködve tanulmány, engedélyezési, tender és kiviteli szintű terveket készítünk, a kivitelezés során a tervezési művezetési feladatokat is ellátunk. Vállaljuk a hatóságokkal, közmű szolgáltatókkal való egyeztetést, szükséges engedélyek beszerzését, a kivitelezésre vonatkozó költségbecslés elkészítését, grafikai anyagok készítését lakossági fórumokhoz, tájékoztató anyagokhoz.

EGYEDI JÁTSZÓTEREK TERVEZÉSE

Mintegy húszévnyi tapasztalattal rendelkező játszóeszköz forgalmazójaként számos olyan megkeresést kaptunk, melyek egyedi megoldások alkalmazását tették szükségessé, melyhez a fejlesztési terület adottságait és a gyermekek igényeit egyaránt figyelembe kell venni. Megrendelőink ötleteit, elképzeléseit tovább gondolva, a játszóeszköz gyártókkal szorosan együttműködve olyan egyedi konstrukciók kreatív tervezését is vállaljuk, melyek megvalósítása nem ütközik akadályba.

KÖZTEREK TERVEZÉSE

Irodánk fennállása óta jelentős tapasztalatot gyűjtöttünk a közterek tervezésére vonatkozóan, mely szerteágazó, komplex és sokszereplős tervezési feladatot jelent. A településfejlesztésben egyre nagyobb teret kap az ökologikus gondolkodás, a klímaviszonyok javítása, városi felületek élhetőbbé tétele, melyet a települési közterületek komplex fejlesztésével, a zöldfelületek növelésével, változatos, helyi adottságoknak megfelelő kialakításával érhetünk el.

A teljes folyamat magába foglalja a résztvevő szereplők beazonosítását, a tervezési folyamatok folyamatos menedzselését, a megrendelői egyeztetéseket, a lakossági fórumokon való részvételt és közösségi tervezést, az érintett szakági tervezőkkel való szoros együttműködést, a hatósági egyeztetéseket, szükséges engedélyek beszerzését, költségbecslések és grafikai anyagok elkészítését.

Diplomadíj

Cégünk 2010 óta diplomadíjat adományoz a Szent István Egyetem (2021. február 1. napjától Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem – MATE) egy-egy végzős tájépítészmérnök hallgatójának. Tájépítészmérnök képzés az országban kizárólag ezen az egyetemen található. Az elismerésben az részesülhet, akik diplomamunkái egyrészt jelesre bírálatot kapnak, másrészt valamilyen olyan egyedi tervezési programot, módszert, ötletet mutat be a diplomamunkájában, melyet példaértékűnek, kimagasló jelentőségűnek tartunk. A díj egy svédországi tanulmányút a HAGS és az S-TÉR Kft. szervezésében. Ezen a módon a díjazottnak lehetősége nyílik megismerni kiemelt partnerünket, a 1948-ban alapított svéd HAGS céget. 2019-ig nyolc diák utazását támogattuk.